8xbet tải

8xbet tảiLiên kết đăng nhập

เมดพาร์คได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI เวอร์ชั่น 7 พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการคนไข้แบบ value-based care
แชร์

โรงพยาบาลเมดพาร์คได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล JCI เวอร์ชั่น 7

พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการ
คนไข้แบบ value-based care

8xbet tảiLiên kết đăng nhập


กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลเมดพาร์คได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล (JCI accreditation) จาก ตามมาตรฐาน เวอร์ชั่น 7 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-Centered Standards) และการบริหารจัดการสถานพยาบาล (Health Care Organization Management Standards) รวมกว่า 1,200 ข้อมาตรฐาน ซึ่งโรงพยาบาลเมดพาร์คได้รับการรับรอง หลังจากเปิดให้บริการมาเพียง 2 ปี

นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวว่า “การได้รับการรองรับมาตรฐาน JCI ของโรงพยาบาลภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี เป็นการยืนยันจุดยืนของเรา ที่จะมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพและดูแลคนไข้ให้มีความปลอดภัยสูงสุด และการรับรองนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงาน บุคลากรของเรามีแรงที่จะขับเคลื่อน  ผลักดันขอบเขตของการรักษาดูแลคนไข้ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

เมดพาร์คตั้งเป้าที่จะก้าวสู่การเป็น โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่มีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขามาร่วมกันดูแลคนไข้ โดยให้สอดคล้องกับแนวคิดการปฏิบัติแบบ Integrated Care และเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลตามข้อกำหนดของ JCI ตั้งแต่แรกเริ่ม ทีมแพทย์จึงเข้ามามีส่วนร่วมกับทีมบริหาร ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างอาคาร การออกแบบกระบวนการรักษาและให้บริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

"การรับรองของ JCI ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคนไข้ต่างชาติในการเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เป็นเพียงความภาคภูมิใจในเรื่องของการยกระดับบริการด้านสุขภาพในเมืองไทยให้ทั่วโลกได้เห็น แต่ยังเป็นเหมือนคำสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาการดูแลรักษาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไปด้วย" กล่าวโดย คุณวรรณี บุญช่วยเหลือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล

8xbet tảiLiên kết đăng nhập

ทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของโรงพยาบาล มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมมาตรฐาน JCI เป็นอย่างดี จึงได้มีการทบทวนคุณสมบัติ ข้อกำหนดที่เคร่งครัด พร้อมกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็ยังสนับสนุนเรื่องการศึกษาและงานวิจัย เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วย มุ่งสู่การรักษาระดับจตุตถภูมิ (Quaternary Care)  และเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

ศ. พญ.จิตรา อนุราษฎร์ ที่ปรึกษาคณะจัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวว่า “ภูมิใจในทีมงานของเมดพาร์ค การรับรองนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความพยายามของบุคลากรของเราที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อมอบการดูแลที่ยึดคนไข้เป็นศูนย์กลาง มุ่งมั่นที่จะมอบการรักษาแบบ value- based care ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้ป่วยในสังคมปัจจุบัน

JCI เป็นองค์กรอิสระจากสหรัฐอเมริกาที่ไม่หวังผลกำไร ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีพันธกิจในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของการให้บริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลทั่วโลกอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 75 ปี โดยทำการตรวจสอบอย่างละเอียด และให้การรับรองสถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อให้คนไข้มั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสถานพยาบาลในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด
เผยแพร่เมื่อ: 01 พ.ค. 2023
แชร์

บทความสุขภาพ

8xbet tảiLiên kết đăng nhập

Love Bombing การทุ่มเทความรักอย่างหนักหน่วงในช่วงต้นของความสัมพันธ์

Love Bombing การทุ่มเทความรักอย่างหนักในช่วงต้นความสัมพันธ์ เพื่อต้องการให้อีกฝ่ายประทับใจ กลับกลายเป็นทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัด และไม่เป็นตัวของตัวเอง
8xbet tảiLiên kết đăng nhập
8xbet tảiLiên kết đăng nhập

วัยหมดระดู วัยทอง (Menopause)

วัยหมดระดู หรือ วัยทอง เป็นภาวะธรรมชาติที่เกิดกับสตรีทุกคนเมื่อมีอายุมากขึ้น โดยส่วนใหญ่สตรีจะเข้าสู่วัยหมดระดูในช่วงอายุ 45-56 ปี (เฉลี่ย 50-51 ปี) เราเข้าสู่วัยหมดระดูเมื่อไม่มีระดูมาเป็นเวลา 1 ปี
8xbet tảiLiên kết đăng nhập
8xbet tảiLiên kết đăng nhập

ข้อเท้าพลิก ปัญหาเล็ก ๆ ที่อาจรุนแรงถึง ข้อเท้าเสื่อม

ข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง การบาดเจ็บที่ดูเหมือนเป็นเรื่องทั่วไป ที่สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ จนหลายคนมองว่าเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ทำให้หลายครั้งที่เมื่อข้อเท้าพลิก มักละเลยการปฐมพยาบาล
8xbet tảiLiên kết đăng nhập
8xbet tảiLiên kết đăng nhập ดูทั้งหมด
m88.vin app nhà cái mu88 download tải m88 vin tại fb88 thể thao fun88 nhà cái