8xbet tải

8xbet tảiLiên kết đăng nhập

เมดพาร์ค ติดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทยจากผลการสำรวจโดย Newsweek

เมดพาร์คได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของไทยติดต่อกันสองปีซ้อน ทั้งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากการเปิดดำเนินการ โดยนิตยสาร Newsweek นิตยสารรายสัปดาห์ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา
แชร์

เมดพาร์ค ติดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทย
จากผลการสำรวจโดย Newsweek

8xbet tảiLiên kết đăng nhập


โรงพยาบาลเมดพาร์ค
เป็นเกียรติที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของไทยติดต่อกันสองปีซ้อน ทั้งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากการเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2020 โดยนิตยสาร นิตยสารรายสัปดาห์ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำในการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก การได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพในการส่งมอบการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและทรงคุณค่า ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้รพ. เมดพาร์คซึ่งเป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ในเวลานั้น ก้าวขึ้นสู่ทำเนียบโรงพยาบาลที่ดีที่สุดได้ตั้งแต่ปีแรกของการเปิดดำเนินการ ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาว่าโรงพยาบาลเปิดให้บริการท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การติดอันดับรพ. ที่ดีที่สุดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของรพ. เมดพาร์คที่ยืนอยู่แถวหน้าของกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการด้านการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้าจัดการต่ออุบัติการณ์ทางการแพทย์ พร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งมอบการรักษา การบริการที่มีคุณภาพ และการดูแลผู้ป่วยด้วยใจ

การจัดอันดับในครั้งนี้ ใช้ผลการสำรวจจากแพทย์ผู้ชำนาญการและผู้ให้บริการด้านสาธารณะสุขใน 28 ประเทศทั่วโลกรวมถึงโรงพยาบาลกว่า 2,200 แห่งในไทยตามสาขาความชำนาญการพิเศษ 11 สาขา ได้แก่ ศัลยกรรมผ่าตัดหัวใจ โรคหัวใจ โรคต่อมไร้ท่อ โรคในระบบทางเดินอาหารและตับ ศัลยกรรมประสาท โรคทางประสาทวิทยา กลุ่มโรคมะเร็ง ศัลยกรรมกระดูก กุมารเวชศาสตร์ โรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ภาพดิจิตอลทางการแพทย์ การแพทย์ทางไกล หุ่นยนต์ทางการแพทย์ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถทางการแพทย์ด้านดิจิตอล นิตยสาร Newsweek ร่วมกับบริษัท Statista Inc. บริษัทชั้นนำในการเข้าถึงข้อมูลและรวบรวมสถิติด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และการจัดอันดับองค์กรในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อให้การจัดอันดับมีคุณภาพ มีความถูกต้องและเป็นธรรม โดยเกณฑ์การจัดอันดับจะประเมินจากคะแนนที่ได้รับใน 4 หัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้
  • การประเมินความเห็นจากผู้ชำนาญการทางการแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลผ่านการทำแบบสำรวจออนไลน์ที่ถูกส่งไปยังบุคคลากรทางการแพทย์กว่า 80,000 คนทั่วโลก
  • การประเมินประสบการณ์ และความพึงพอใจของผู้ป่วยขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
  • การประเมินความพึงพอใจผลการรักษาที่มีต่อสุขภาพของผู้ป่วยหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
  • การประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานความปลอดภัยในการรักษา มาตรการสุขอนามัย ระยะเวลารอคอยในการเข้ารับการรักษา และคุณภาพของการรักษา


เกี่ยวกับ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

โรงพยาบาลเมดพาร์คเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่รวมความชำนาญพิเศษสหสาขาที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ เป็นโรงพยาบาลที่มีแนวคิด การออกแบบและก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่มีความรุนแรงและซับซ้อนสูง รพ. เมดพาร์คมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเป็นผู้นำทางการแพทย์ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยยึดมาตรฐานการแพทย์ระดับสากลที่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของชีวิต รวมถึงผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ภายใต้สภาพแวดล้อมในอาคารที่มีคุณภาพของอากาศสะอาด ปราศจากมลภาวะ จึงเป็นอาคารที่มีมวลอากาศที่ปลอดภัยในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีมลพิษทางอากาศสูงจนดูเหมือนจะไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยใช้ระบบการกรองอากาศภายนอกก่อนปล่อยเข้าสู่ตัวอาคารในปริมาณที่สูงเพื่อปรับให้อากาศภายในอาคารทั้งหลังเป็นความดันบวก ทำให้เกิดอัตราการระบายอากาศที่สูงกว่าอาคารทั่วไปโดยไม่นำกลับมาหมุนเวียนภายในซ้ำ

โรงพยาบาลเมดพาร์คนำโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการสหสาขาที่มีประสบการณ์การรักษามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกาย และโรคยาก โรคซับซ้อนรวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลัน โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์ระบบดิจิตอล และ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยและการรักษามีความแม่นยำ พร้อมทั้งส่งมอบการรักษาที่มีคุณค่า และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

8xbet tảiLiên kết đăng nhập


โรงพยาบาลชั้นนำในการรักษาโรคยาก ซับซ้อนในไทย

โรงพยาบาลเมดพาร์คมีความชำนาญพิเศษในการรักษาโรคที่มีความเฉียบพลัน โรคซับซ้อน โรคร้ายแรง โรคหายยาก โรคเรื้อรัง หรือโรคพบได้น้อยที่มีความยากและความท้าทายในการวินิจฉัยโรค และต้องอาศัยการจัดการ การบูรณาการการรักษาร่วมกันของทีมแพทย์สหวิชาชีพในการให้การรักษาโรคที่มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาและความพยายามอย่างต่อเนื่องของทีมแพทย์และผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการดูแลรักษาร่วมกันแบบองค์รวมเพื่อให้ฟื้นตัวหายจากโรคได้อย่างดีสม่ำเสมอ ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลเมดพาร์คเป็นผู้ชำนาญการทางการแพทย์ระดับแนวหน้าของไทยที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อวินิจฉัยโรค แยกโรค และรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซับซ้อนด้วยวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการจัดการโรคและความต้องการเฉพาะบุคคล มีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ผสานเข้ากับแนวทางการรักษาแบบครอบคลุม เป็นระบบ เพื่อช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยให้ดีขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็ว พร้อมทั้งช่วยดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ป่วยให้แข็งแรงในระยะยาว ตัวอย่างของกลุ่มโรคเฉียบพลัน โรคซับซ้อน มีดังต่อไปนี้
  • โรคหรือภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อระบบอวัยวะต่าง ๆ พร้อมกันหลายระบบที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาทันที หรือต้องการการดูแลติดตามอาการอย่างใกล้ชิด หรือต้องการการรักษาขั้นสูงเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพ้นขีดอันตราย และรอดพ้นจากการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อวัยวะล้มเหลวเฉียบพลัน ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด โรคภูมิแพ้รุนแรง ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงร่วมกับเลือดเป็นกรด รวมถึงโรคและภาวะเฉียบพลันอื่น ๆ
  • โรคหรือภาวะร้ายแรงที่อาจนำไปสู่ความพิการหรือทุพพลภาพ ได้แก่ การบาดเจ็บที่ศีรษะหรือไขสันหลัง ความพิการแต่กำเนิด หรือการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (ความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์)
  • โรคซับซ้อนและโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลา และความพยายามอย่างต่อเนื่องในการให้การรักษา ได้แก่ ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว (ผู้ที่เป็นอัมพาตที่ขา (paraplegia) หรือผู้ที่เป็นอัมพาตทั้งแขนและขา (quadriplegia)  โรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อม โรคอื่น ๆ ที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน

8xbet tảiLiên kết đăng nhập


การได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทยหลังจากเปิดดำเนินการครบรอบหนึ่งปี แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความเพียรพยายามของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วนที่อุทิศตน เสียสละ ในการให้การดูแลผู้ป่วยตลอดระยะเวลาการรักษาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดด้วยใจ เพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนมั่นใจว่าโรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยโรงพยาบาลเมดพาร์คได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวระดับ Gold (LEED Gold Certificated) โดย (U.S. Green Building Council: USGBC) เป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจ ทั้งยังเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ครบครัน ครอบคลุม พร้อมมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้การตอบสนองต่อความต้องการในการรักษาเฉพาะบุคคลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตรงจุด และเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาและการช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นไปอย่างดีที่สุด

เผยแพร่เมื่อ: 05 เม.ย. 2023
แชร์

บทความสุขภาพ

8xbet tảiLiên kết đăng nhập

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรักษา โรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน มีความสัมพันธ์กับอาหารและพฤติกรรมบางอย่าง แต่ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยกรดไหลย้อนในปัจจุบัน ไม่ได้มีข้อห้ามสำหรับอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ เพียงแต่ให้ผู้ป่วยลองสังเกตเอาเองว่าอาหารชนิดใด
8xbet tảiLiên kết đăng nhập
8xbet tảiLiên kết đăng nhập

พรีไบโอติกส์ คนไม่กินผักต้องรู้ !!!

โพรไบโอติกส์หรือพรีไบโอติกส์ คุณอาจจะเคยได้ยินคำว่า โพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์มาก่อน ชื่อฟังดูอาจคล้ายกัน แต่จริง ๆ แล้วไม่เหมือนกัน
8xbet tảiLiên kết đăng nhập
8xbet tảiLiên kết đăng nhập

Work From Home อย่างไรให้ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรม

Work From Home อย่างไรให้ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรม นักกายภาพบำบัดของเรามาบอกวิธีการนั่งทำงานและยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมาระหว่างทำงานที่บ้าน
8xbet tảiLiên kết đăng nhập
8xbet tảiLiên kết đăng nhập ดูทั้งหมด
m88.vin app nhà cái mu88 download tải m88 vin tại fb88 thể thao fun88 nhà cái